top of page

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Компанията извършва:
- годишни, периодични, еднократни или внезапни инвентаризации
- пълни или частични
- през деня, нощта или почивните дни
- с или без прекъсване на работния процес
- абонаментни инвентаризации 

РЕЗУЛТАТИ

След извършване на инвентаризацията, екипът ни анализира получените безпристрастни резултати.
bottom of page