ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, СКЛАДОВЕ, ПРОМИШЛЕНИ ХАЛЕТА

Ние извършваме всякакъв вид инвентаризации по желание на клиента. Инвентаризациите могат да бъдат годишни или периодични, дневни, нощни или през почивни дни. Всичко е съобразено с процеса на работа и желанието на клиента.